ЗА НАС

 ДГ “Дъга” е общинска детска градина.  В ДГ “Дъга”    има четири  групи,  в които се обучават и възпитават 86  деца  на възраст от 2-7 г. Децата  са с различен етнически произход и социален статус, затова и една от целите на педагогическия екип е да осигури равен шанс и еднакви възможности за развитие на всяко дете.

     За възпитанието и обучението на децата в детското заведение се грижат  19 човека.

     Основните направления, по които работи нашата детска градина са: екологично възпитание, разумно хранене, здраве, спорт,  развитие на художествените и творчески заложби на децата, ранно чуждо езиково обучение  / английски език /.  Те провокират познавателния интерес на децата и стимулират  професионалното развитие и компетентности на учителите. В детската градина работят и външни специалисти – хореограф и треньор по Футбол. Резултатът от дейностите са  многобройни  участия  на децата в различни  инициативи организирани   във възпитателното заведение, на градско и национално  ниво- фестивали, карнавали, концерти , конкурси и др.

   Активни партньори в цялостната ни дейност  са  родителите на децата от детската градина, на които  винаги  сме разчитали.Сътрудничеството  с тях  и активното им включване  в прекия  възпитателно - образователен процес е в  полза на децата.