Екип

Екип

Директор

Величка Пенчева

 

Трута  група 5г.

 ст.  учител Златина Стефанова

учител Светла Бошева

 

 Помощник възпитател 

Ваня Желева

Четвърта група 6 г .

ст. учител Марина Караянакиева

учител Станка Радева

 

 Помощник възпитател 

Пламена Стойкова

 

Разновъзрастова  група 2-4 г.

 

ст.учител Димка Костова

ст.учител Руска Павлова 

Помощник възпитател 

Йорданка Христова

Галина Минчева

 

 

Разновъзрастова  група 2-7 г.

Филиал с. Факия

 

учител Величка Христова

 учител  Мирела Узунова

Помощник възпитател 

Лиляна Николова

ЗАС

Силвена Костадинова

 

Готвач

Мария Георгиева

 

Домакин Филиал с. Факия

 Димка Стоянова

 

Огняр

 Марин Савов