КОНТАКТИ

Пощенски код: 8314
с. Дебелт
ул. "Цвятко Радойнов" №15
община Средец
област Бургас

телефон: 0885698308
електронна поща: info-201153@edu.mon.bg

 

 

Свържете се с нас