Материална база

Материална база

 

ДГ " Дъга" е общинска детска градина.

Детското заведение разполага с две сгради:

Основна сграда в с. Дебелт, ул. "Цвятко Радойнов" 15;

Филиал  - с. Факия

Общината предоставя материалната база на детското заведение за ползване, стопанисване, разпореждане и управление.