Схема " Училищно мляко"

 

И тази  година Детската градинасе възползва от схемата за предоставяне на мляко и млечни продукти в детските градини и  училищата  по проект на Държавен фонд "Земеделие". Програмата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет. Основните цели на програмата са подобряване на хранителните навици на децата и учениците в дългосрочен план чрез повишаване консумацията на мляко и млечни продукти при спазване на здравните изисквания, както и повишаване на информираността на децата, учениците и на техните родители, както и на учителите за принципите за здравословно хранене. Наред с това е подпомагане реализацията на мляко и млечни продукти в Европейския съюз.

    Българската агенция по безопасност на храните контролира безопасността и качеството на разпределяните по схемата, като по този начин се гарантира, че тези продукти са годни за консумация от подрастващите. 

   Схемата за предоставяне на мляко и млечни продукти в детските градини и  училищата  подпомага приема на разнообразни храни, необходими за изграждането на здрав и жизнен организъм в най-интензивния период от неговото развитие. По този начин се придобиват знания и се създават навици, които спомагат за устойчиво следване и утвърждаване на здравословни принципи в храненето.