Прием

Необходими документи за записване в детската градина:

1. Акт за раждане на детето (копие)
2. Заявление за прием

Медицински документи при постъпване на детето в детската градина:

1. Копие на паспорта за имунизации 

2. Здравно-профилактична карта /от личния лекар на детето/.

3. Талон за общо здравословно състояние - от личния лекар на детето.

4. Талон за проведени профилактични прегледи - от личния лекар на детето.

5. Изследване от РЗИ - микробиологично, срок 15 дни от датата на издаване.

6. Изследване от РЗИ - паразитологично, срок 15 дни от датата на издаване.

7. Изследвания на кръв и урина на детето, срок 7 дни от датата на издаване.

8. Медицинска бележка от личния лекар на детето, че е здраво и може да посещава детско заведение, срок 3 дни преди постъпване.

  • Забележка: Всички медицински документи се подготвят непосредствено преди постъпване на детето в детската градина.


Файлове и ресурси